LANGTJERN

Langthern kart.jpg

Dette er den nyeste hyttegrenden og ligger med utsikt utover Langtjedn naturreservat. Reservatet består av 534 dekar hvor det er yrende fugleliv.

Det er bygget og planlagt mindre tomter og hytter i Langtjedn hyttegrend. Adkomst er ved å kjøre forbi Gamlestølen Fjellstogo.

 

Hyttegrenden ligger i svakt hellende terreng og meget solrikt.

Både skiløyper og turstier vil være en del av det allerede eksisterende nettverk. Området vil bli bebygd med salgsklare hytter.